WhatsApp ile iletişime geçin...

Kurumsal

FHM AYDINLATMA, 1976 yýlýndan bu yana  birikim ve tecrübe ile yeni bir isim altýnda siz deðerli müþterilerine daha iyi hizmet vermek amacý ile kurulmuþtur.A

FHM AYDINLATMA, ithalatýný yaptýðý seçkin firmalarýn ürünlerini ve kendi üretimi olan klasik ve modern çeþitlerini avrupa ve anadolu yakasýndaki toplam 4 maðazasýnda siz deðerli müþterilerimize sunmaktan gurur duyar.

FHM AYDINLATMA, iç mekân aydýnlatmasýnda proje tarzýnda Otel, Banka, Ýþmerkezi ve Ofis gibi iç ve dýþ mekanlarý aydýnlatmaktadýr.

FHM AYDINLATMA, olarak sizler için yayýnladýðýmýz sitemizde ithal ve yerli ürünlerimizi sergilemenin ve sizlerle birlikte olmanýn mutluluðunu duymaktayýz.